Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Leerrecht. Deze zijn van toepassing op alle scholingsactiviteiten.

31 augustus 2015

1. Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen worden onder regie van Leerrecht uitgevoerd. Op alle trainingen, cursussen, studiedagen en workshops van Leerrecht zijn uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Opdrachtgever

Opdrachtgever is de (rechts)persoon die de betreffende opdrachtnemer opdracht geeft om scholing te verzorgen, al dan niet namens de medezeggenschapsraad, ouderraad of het bevoegd gezag van de school. Een opdracht komt tot stand nadat deze door de betreffende opdrachtnemer is aanvaard.

3. Geheimhouding

Leerrecht garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

4. Kwaliteit

Leerrecht staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Als een trainer/adviseur uitvalt, Leerrecht, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

5. Uitvoering

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens Leerrecht. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeen gekomen. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en Leerrecht vastgesteld.

6. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld. Tenzij anders met de Opdrachtgever overeen gekomen.

7. Facturering en Betaling

Leerrecht factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert Leerrecht opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training. Leerrecht hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

8. Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Leerrecht een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, of de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;

– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;

– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

Voor de trainingsdagen waarvoor Leerrecht een eigen lesruimte aanbiedt geldt een afwijkende regeling. Opdrachtgever kan tot 2 weken voor de geplande start van de opdracht kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de inschrijfkosten.

9. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich wenden tot Leerrecht.

Download onze Algemene voorwaarden in PDF-formaat. 

1. Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen worden onder regie van Leerrecht uitgevoerd. Op alle trainingen, cursussen, studiedagen en workshops van Leerrecht zijn uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Opdrachtgever

Opdrachtgever is de (rechts)persoon die de betreffende opdrachtnemer opdracht geeft om scholing te verzorgen, al dan niet namens de medezeggenschapsraad, ouderraad of het bevoegd gezag van de school. Een opdracht komt tot stand nadat deze door de betreffende opdrachtnemer is aanvaard.

3. Geheimhouding

Leerrecht garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

4. Kwaliteit

Leerrecht staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar trainers en adviseurs gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Als een trainer/adviseur uitvalt, Leerrecht, in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een gelijkwaardige vervanging.

5. Uitvoering

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens Leerrecht. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen. Tenzij anders met de opdrachtgever overeen gekomen. De trainingsdata worden in overleg met Opdrachtgever en Leerrecht vastgesteld.

6. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en verblijfskosten van trainer(s), voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld. Tenzij anders met de Opdrachtgever overeen gekomen.

7. Facturering en Betaling

Leerrecht factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training. Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert Leerrecht opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de training. Leerrecht hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

8. Annulering

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Leerrecht een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, of de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;

– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;

– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

Voor de trainingsdagen waarvoor Leerrecht een eigen lesruimte aanbiedt geldt een afwijkende regeling. Opdrachtgever kan tot 2 weken voor de geplande start van de opdracht kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de inschrijfkosten.

9. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan Opdrachtgever zich wenden tot Leerrecht.

Download onze Algemene voorwaarden in PDF-formaat.