Diensten 

Onderzoek

Leerrecht verricht op verzoek interim-management . Onze specialiteit ligt in het vertalen van nieuw onderwijsbeleid naar de praktijk

Governance

Leerrecht fungeert regelematig als strategisch sparringspartner voor onderwijsbestuurders en voeren wij de evaluatie van RvT’s in het onderwijs uit.

Medezeggenschap

Leerrecht is expert op het gebied van medezeggenschap. Wij geven trainingen, adviseren over besluitvorming en herschrijven reglementen.

Over Leerrecht

Leerrecht is opgericht door Kaja Sariwating MSc. Hij begon zijn loopbaan bij de Christelijke bond voor ouders met schoolgaande kinderen en trad daarna in dienst bij een onafhankelijk én gratis loket voor Amsterdamse ouders met schoolgaande kinderen.

Daarna een aantal functies als senior adviseur bij (landelijke) belangenorganisaties in het onderwijs. Sinds 2012 zelfstandig adviseur, ondersteuner en sparringpartner van (school)bestuurders, toezichthouders en ouders met schoolgaande kinderen. Gespecialiseerd in governance, medezeggenschap en (organisatie)onderzoek, maar ook regelmatig beschikbaar voor directe ondersteuning van bestuurders en medezeggenschap bij de waan van de dag. 

Zijn kracht ligt bij het duiden, verkennen en vooruitkijken. Het krijgen van grip om goede beslissingen te kunnen nemen.

Kaja was de afgelopen 10 jaar onder andere  werkzaam voor óf werkte samen met:

BCO Onderwijsadvies
Hogeschool Inholland
Hogeschool Utrecht
Inspectie van het Onderwijs

Landelijk Studenten Rechtsbureau
Ministerie van OCW

Onderwijs Consumenten Organisatie
Ouders & Onderwijs
Ouders van Waarde
PO Raad
Radboud Universiteit
Steunpunt Medeggenschap Passend Onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding
Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
VO Raad

VOS/ABB

 

Hij is beschikbaar voor licht advieswerk, korte projecten en trainingen.